Mobilne centrum usług serwisowych

Usługi inżynieryjne

z zakresu projektowania instalacji teletechnicznych:

  • sieci strukturalne miedziane i światłowodowe,
  • stacje dystrybucyjne,
  • systemy sygnalizacji alarmu pożarowego,
  • dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
  • systemy telewizji przemysłowej CCTV,
  • serwerownie,
  • systemy zasilania gwarantowanego do serwerowni i centrów przetwarzania danych.

Dodatkowe usługi:

  • Instalujemy siłownie telekomunikacyjne.
  • Przeprowadzamy pomiary instalacji NN do odbiorów obiektów pod klucz.
  • Projektujemy i wykonujemy instalacje inteligentnego sterowania budynkiem. 

 

Jesteśmy autorami rozwiązania systemu bezpieczeństwa chroniącego mieszkańców przed zatruciem gazem: metanem, tlenkiem węgla, propan-butanem lub innymi gazami pochodzenia organicznego. 

      Nasz system automatycznie dokonuje powiadomienia SMS-em do administratora lub wyznaczonej osoby do kontaktu lub za zgodą komendanta do jednostki PSP i lokalnie OSP.

     Analizujemy projekt pod kątem zastosowanego systemu bezpieczeństwa, zasadności zastosowania rozwiązania lub użytego sprzętu. Posiadamy referencje i certyfikaty kwalifikujące.

Oferta dla generalnych wykonawców

Oferta dla generalnych wykonawców obejmuje nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykonaniem zlecenia, jak i również nad postępem realizacji inwestycji.

Opracowujemy kosztorysy i przeprowadzamy ocenę merytoryczną projektu.

Nasi pracownicy są wykwalifikowanymi inżynierami z uprawnieniami budowlanymi oraz SEP grupy 1,2,3 do 110kV z nadzorami ekip wykonawców eksploatacją komór transformatorów średniego i wysokiego napięcia do 110kV.