Get Adobe Flash player

Oferta dla generalnych wykonawców

   

 Oferta dla generalnych wykonawców  obejmuje nadzór merytoryczny nad prawidłowym wykonaniem zlecenia, jak i również nad postępem realizacji inwestycji.


    Opracowujemy kosztorysy i przeprowadzamy ocenę merytoryczną projektu.

  Nasi pracownicy są wykwalifikowanymi inżynierami z uprawnieniami budowlanymi oraz SEP grupy 1,2,3 do 110kV z nadzorami ekip wykonawców eksploatacją komór transformatorów średniego i wysokiego napięcia do 110kV.