Get Adobe Flash player

Systemy bezpieczeństwa w budynkach i obiektach użyteczności publicznej.

     

Mając na uwadze zapewnienie optymalnego komfortu i bezpieczeństwa naszego Klienta, wykonujemy system bezpieczeństwa wykrywający obecność niedozwolonej ilości stężenia gazów zagrażających życiu: metan, propan-butan, tlenek węgla oraz innych gazów występujących w danym środowisku.


    Nasze urządzenia kontrolują poziom bezpieczeństwa poprzez powiadomienie SMS-em wysłanym do administratora, rodziny nie mieszkającej w tym samym budynku lub do innego wyznaczonego centrum monitoringu.


    Instalujemy urządzenia do zdalnego monitorowania obiektu: telewizja cyfrowa CCTV z dostęp do Internetu, obserwacje na tabletach oraz na innych urządzenia mobilnych, także stacjonarnych.


 Złóż zapytanie 

 Technika projektowania