< Oferta dla producentów maszyn i OBR-ów
Get Adobe Flash player

Oferta dla producentów maszyn i OBR-ów

      Oferujemy dostawę i konfigurację falowników, serwo-napędów i soft startów.

   Wspieramy działania projektowe dla producentów maszyn w zakresie doboru analizy obciążenia i trybu ustawień wektorowych lub skalarnych z modyfikacją momentu.

  Dobór urządzenia wykonujemy na podstawie zastosowania, charakteru obciążenia w zastosowanym urządzeniu według następujących kategorii: pompy i wentylatory, transport, napędy wrzecion maszyn obróbczych, urządzenia stosowane w przemyśle spożywczym.

     Rozwiązujemy problemy projektowe dla napędów AC i DC, zasilania maszyn prądem stałym DC, pomiarem wielkości nieelektrycznych w urządzeniach produkcyjnych.


   Wykonujemy analizę wydajnościową na podstawie wybranych wielkości.

 Złóż zapytanie